banner
collage

Ronde Tafel

Transmove

Kiwanis

Rotary

Vergunde Zorgaanbieder

Homevil

Homevil is een 'vergunde zorgaanbieder'. Concreet betekent dit dat de persoon met een beperking zelf met zijn budget (PVB) bij ons, dag- en/of woonondersteuning kan inkopen.

VAPH - Persoonsvolgende Financiering

Iedereen moet zijn leven zoveel mogelijk zelf kunnen organiseren, ook als je hiervoor ondersteuning nodig hebt. Deze ondersteuning verschilt van persoon tot persoon. Sommigen hebben alleen hulpmiddelen nodig. Hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld aanpassingen aan je wagen om met je handicap toch te kunnen rijden, of aangepaste computersoftware voor blinden en slechtzienden. Anderen rekenen op familie, vrienden of buren of schakelen bepaalde diensten in, zoals thuishulp. En voor nog anderen is gespecialiseerde ondersteuning erg belangrijk. Om voor iedereen de nodige ondersteuning te voorzien, zijn er grote veranderingen nodig. Voorzieningen zullen bijvoorbeeld meer begeleiding en opvang op maat aanbieden. Daarnaast werd de voorbije jaren een nieuw systeem van financiële ondersteuning uitgewerkt, dit heet 'Persoonsvolgende Financiering'. In april 2014 werd daartoe met het decreet 'Persoonsvolgende Financiering' de basis gelegd.

Lees meer.

Vrije plaatsen in een gloednieuw gebouw.

Klik op een bolletje

1 / 19
Het nieuwe gebouw op het dagcentrum
2 / 19
3 / 19
Het huidige en nieuwe gebouw
4 / 19
Overdekt terras
5 / 19
Achterzijde
6 / 19
Achterzijde
7 / 19
Kinéruimte
8 / 19
Woon- en eetruimte
9 / 19
Open keuken
10 / 19
Open keuken
11 / 19
Inloop douche
12 / 19
Inloop douche
13 / 19
Aangepaste badkamer
14 / 19
Slaapkamer
15 / 19
Slaapkamer
16 / 19
Slaapkamer
17 / 19
Slaapkamer
18 / 19
Gang
19 / 19
Woonkamer

Bekijk ons nieuw gebouw met 8 kamers voor mensen met een zorgbehoevende beperking. Ook in ons huidige gebouw met 30 kamers en het daaraan verbonden dagcentrum zijn er nog steeds vrije plaatsen beschiktbaar. Lees meer.

HOMEVIL vzw , Kursaalstraat 10 1800 Vilvoorde , 02 254 89 10