banner
collage

Ronde Tafel

Transmove

Kiwanis

Rotary

wooncentrum foto4

Mensen met een verstandelijke beperking moeten een leven kunnen leiden als ieder ander. Daarom trachten we onze bewoners een zo gewoon mogelijk leven te bieden, en slechts "speciaal" daar waar dit nodig is.

Mensen met een verstandelijke beperking hebben recht op een eigen plaats in de maatschappij, op een zo gewoon mogelijke deelname aan het maatschappelijk gebeuren. Homevil wil zijn bewoners een plaats bieden waar ze zich veilig en geborgen kunnen voelen zodat ze met meer zelfvertrouwen de buitenwereld tegemoet kunnen gaan. ­De ligging van Homevil - vlak bij het stadscentrum - vergemakkelijkt deze maatschappelijke integratie.

Mensen met een verstandelijke beperking mogen zijn wie ze zijn, moeten kansen krijgen om zelf keuzes te maken of moeten daarbij geholpen worden. De mening van onze bewoners doet ertoe, er wordt naar hen geluisterd. Mensen met een verstandelijke beperking moeten gestimuleerd worden tot zelfstandigheid en zelfbeschikking.

We willen op een respectvolle manier omgaan met mensen met een verstandelijke beperking, met respect voor ieders waarde in het bijzonder.

Dit alles om uiteindelijk te komen tot “zorg-op-maat” voor iedereen.

RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP

Homevil biedt ook rechtstreekse hulp aan mensen met een beperking. Ook als die mensen nog geen erkenning hebben door het VAPH.

Zelfs wanneer iemand een vermoeden van een bepaalde handicap heeft kan hij of zij terecht bij onze RTH-dienst.

Kandidaten mogen op het moment van de rechtstreeks toegankelijke hulp GEEN hulp kijgen van een andere vergunde aanbieder. Ga je bijvoorbeeld naar een dagcentrum en wil je met RTH kortopvang genieten, dan gaat dit NIET. Kom je vanuit een school en krijg je nog geen hulp, dan kan je wel aanspraak maken op deze dienst.

De persoon met (vermoeden van) een beperking kan MAXIMUM 8 personeelspunten gebruiken per jaar. Voor een dagondersteuning in ons dagcentrum betekent dit 91 dagen per jaar.

Meer uitleg vindt u in onze folder of op de website van het VAPH.

WOONCENTRUM

Het woongedeelte telt 3 verdiepingen met elk woonruimte voor een leefgroep van 10 mensen. Elke leefgroep bestaat zowel uit “werkbekwame” als “niet-werkbekwame” bewoners.

Elk appartement heeft een gezellige woon- en eetkamer, een keuken en sanitaire voorzieningen. De gemeenschappelijke ruimte is een ontmoetingsplaats waar bewoners elkaar vinden, waar ze dingen met elkaar kunnen delen, waar ze samen iets kunnen doen.

woonkmaer app4

Daarnaast beschikken onze bewoners over een eigen kamer waar ze zich kunnen terugtrekken wanneer ze even tot rust willen komen of gewoon wat tijd nodig hebben voor zichzelf.

kamer1  wooncentrum foto3

De eerste verdieping is bestemd voor onze mensen die al een dagje ouder zijn en behoefte hebben aan een rustige omgeving en een wat trager levenstempo.

Op een paar uitzonderingen na, werken deze bewoners niet meer; noch in de beschuttende werkplaats, noch in het dagcentrum. Zij zijn immers “op pensioen”.

Het creëren van een rustige, aangename sfeer en het genieten van een welverdiende rust staan voorop. Onze 50-plussers krijgen uiteraard een intensievere lichamelijke verzorging, daarnaast doen ze huishoudelijke activiteiten, wandelen, breien, zetten een stapje in de wereld, … alles op hun eigen tempo, in hun eigen ritme.

Op de tweede verdieping  vind je de mensen die in min of meerdere mate nood hebben aan structuur. Ze houden van duidelijkheid in de dagdagelijkse gang van zaken en hebben constant behoefte aan begeleiding.

De derde verdieping bestaat uit de – relatief – jongere mensen die over het algemeen graag dingen ondernemen, houden van een vrij actief leven. Een aantal van hen heeft ook minder behoefte aan permanente begeleiding.

De bewoners van zowel de 2de als de 3de verdieping werken overdag in Mivavil of krijgen een zinvolle dagbesteding aangeboden in het dagcentrum.

Voor mensen met een grotere zorgbehoefte creëerde Homevil appartement 4. Dit deel van Homevil is speciaal aangepast voor deze doelgroep. Alles is speciefiek ontworpen voor rolstoelgebruikers en minder mobiele cliënten.

BESCHERMD WONEN

Op 1 januari 2004 is het project beschermd wonen van Homevil van start gegaan. In het algemeen betekent “Beschermd Wonen” dat mensen met een verstandelijke beperking in studio’s wonen of in kleinere groep samen in 1 woonhuis.
Deze woonvorm is steeds verbonden met een integrale woonvoorziening. Er is niet steeds begeleiding aanwezig, wel is er een oproeppermanentie op afstand.
De projecten beschermd Wonen van Homevil situeren zich in een gewoon huis in de rij in de Rivierstraat en in de Peter-Benoitstraat in Vilvoorde.
Er is plaats voor 8 bewoners. Het is bedoeld voor cliënten die op zoek zijn naar een meer zelfstandige vorm van wonen.

 

Beswo foto1       Beswo foto2

Verschillende beweegredenen kunnen hieraan ten grondslag liggen:
Ze voelen zich minder thuis in een instelling of ze hebben nood aan de beslotenheid van een gewone woning, misschien kunnen ze het samenleven met velen niet zo goed hanteren of willen ze gewoonweg zoveel mogelijk op eigen benen staan.

Maar in elk geval hebben ze (nog) niet de mogelijkheden om echt zelfstandig te wonen of willen ze dit (nog) niet.

Homevil wil hun door middel van de nodige ondersteuning de kans bieden om zo zelfstandig mogelijk te wonen. Van de cliënten verwachten we dat ze van hun kant de nodige motivatie en inzet aan de dag leggen om de woonvorm voor hen te laten slagen

DAGCENTRUM

De meeste bewoners van het Tehuis Werkenden gaan overdag naar de beschuttende werkplaats Mivavil.


DC foto 1

In een tweede gebouw van Homevil is het dagcentrum ondergebracht. Hier werken de gebruikers in de verschillende ruime, heldere ateliers. Op de eerste verdieping is er ruimte om te eten en zich te ontspannen.

De ambulante gebruikers worden desgewenst ’s morgens thuis opgehaald en ’s avonds teruggebracht.

In het dagcentrum ligt het accent op arbeidsgerichte activiteiten die vorm krijgen in de verschillende ateliers: bakkerij, kaarsenmakerij, houtatelier, papieratelier, semi-industrieel werk... Er wordt gestreefd naar kwalitatieve, verkoopbare producten: brood, kaarsen in allerlei vormen en kleuren, brandhout, wenskaartjes allerlei,...

Naast de atelierwerking is er in het dagcentrum ook plaats voor bewegingsactiviteiten zoals paardrijden, wandelen, zwemmen en andere sportactiviteiten; zeer regelmatig ook voor culturele en vormende activiteiten en voor ontspanning.

Voor de zwakkere gebruikers ligt de nadruk meer op het mee-beleven dan op het zelf-doen; op het opdoen van ervaringen allerlei via de verschillende zintuigen.

HOMEVIL vzw , Kursaalstraat 10 1800 Vilvoorde , 02 254 89 10