banner
collage

Ronde Tafel

Transmove

Kiwanis

Rotary

vaph Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

 

Wat doet het VAPH?

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil de participatie, integratie en gelijkheid van kansen van personen met een handicap bevorderen in alle domeinen van het maatschappelijk leven. Het doel is dat zij de grootst mogelijke autonomie en levenskwaliteit bereiken. 

Het VAPH subsidieert hiertoe diensten, voorzieningen en personen met een handicap op verschillende domeinen : 

  • Diensten en voorzieningen 
    Het VAPH subsidieert de diensten en voorzieningen die zorg verlenen aan personen met een handicap door begeleiding of opvang.
  • Hulpmiddelen en aanpassingen 
    Om zijn dagelijks leven beter te organiseren kan een persoon met een handicap een tussenkomst krijgen voor een hulpmiddel of een aanpassing aan zijn woning of wagen.
  • Persoonlijke-assistentiebudget 
    Personen met een handicap die liever thuis willen blijven wonen, kunnen een persoonlijke-assistentiebudget aanvragen. Met dit budget kunnen zij assistenten in dienst nemen.

Wie kan een beroep doen op het VAPH?

Personen met een handicap kunnen een beroep doen op het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Het is niet altijd duidelijk wat er onder de term handicap verstaan wordt. Daarom hanteert het VAPH steeds volgende definitie:

"Elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe factoren."

Deze definitie laat toe om de situatie van iedere persoon die zich wil inschrijven apart te bekijken. Als een persoon aan deze definitie beantwoordt, kan hij of zij zich inschrijven bij het VAPH. U vindt de inschrijvingsvoorwaarden en de -procedure onder de rubriek Inschrijven.

Meer informatie over het VAPH kan u vinden op de website www.vaph.be.

 

 

up

HOMEVIL vzw , Kursaalstraat 10 1800 Vilvoorde , 02 254 89 10