Ronde Tafel

Your mover

Kiwanis

Rotary

Homevil's eerste Kersthappening

VILVOORDE - Homevil vzw en haar bewoners nodigen jullie allen uit op onze eerste Kersthappening, vrijdag 15 december 2017 van 16u tot 22u. 
Tijdens de happening zullen bezoekers onze producten en ateliers kunnen bewonderen. 
Je kan onze werking steunen door kerstcadeautjes te kopen in onze pop-up winkel. 
Er zijn natuurlijk ook lekkere drankjes en hapjes. 
De gezellige Kerstsfeer krijgen jullie er bovenop!
Alles gaat door in de lokalen van ons dagcentrum en buiten op de parking naast het gebouw. 
Er zijn vuurkorven en verwarming voorzien.

Kersthappening

Champagne actie Ronde Tafel Grimbergen

De Serviceclub Ronde Tafel Grimbergen is andermaal gestart met haar jaarlijkse Champagneverkoop.

Begin dit jaar ontving Homevil van de Ronde Tafel Grimbergen een mooi deel van de opbrengst welke voor Homevil is een onmiskenbare steun is die daadwerkelijk bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg die Homevil aan haar cliënten wil bieden.

De Champagne die dit jaar verkocht wordt, is van hetzelfde huis als de afgelopen jaren. De reacties op die Champagne zijn telkens zo lovend dat andermaal gekozen werd voor de Champagne van het huis Eric Isselée.

De feestdagen komen eraan en iedereen verbruikt rond die tijd wel een paar flesjes Champagne. Als eindejaarsgeschenk kan Champagne natuurlijk ook altijd tellen. Of misschien kun je de Champagne gebruiken als relatiegeschenk voor de klanten van je bedrijf?

In ieder geval, op aanvraag kan Homevil een factuur afleveren. In voorkomend geval bij bestelling wel graag alle nodige coördinaten voor de facturatie vermelden AUB. De champagne wordt verkocht per karton van 6 flessen voor de prijs van € 120,00/karton ( € 20,00 €/fles). Bij een afname van drie kartons of meer wordt 115,00 €/karton (€ 19,17 €/fles) aangerekend.

champagne

Homevil vzw breidt uit naar nursing

Homevil voegt de daad bij het woord. Al enkele jaren wil Homevil inspelen op het tekort aan plaatsen nursing voor mensen met bijzondere zorgbehoeftes.

De huidige infrastructuur van de vzw is hier niet geschikt voor met als gevolg dat er werd besloten om een extra verdieping te bouwen bovenop het meest recente gebouw van de voorziening (dagcentrum). Toen het dagcentrum destijds gebouwd werd, werden de funderingen al voorzien op nog een extra verdieping.

Het heeft enkele jaren geduurd om voldoende middelen bij elkaar te krijgen en alle administratieve dossiers rond te krijgen maar uiteindelijk starten de werken in augustus dit jaar. De bouw ervan zal ongeveer één jaar duren. Nadien zal een nieuwe leefgroep opgericht worden die 8 personen met een zware beperking kan opvangen.

Met deze uitbreiding probeert Homevil vzw bij te dragen aan een gedifferentieerde ondersteuning van mensen met een beperking en extra opvangplaatsen te creëren voor mensen met een zware beperking.

Het Duolegaat of vzw-legaat

Overweegt u een schenking te doen aan Homevil en tegelijkertijd uw andere erfgenamen te bevoordelen?
De mogelijkheid bestaat in Vlaanderen om een testament op te maken waarbij U uw vermogen verdeelt tussen één of meerdere erfgenamen en een erkende instelling of vzw. De successierechten van uw erfgenamen die kunnen oplopen tot 65% kunnen via een testament ten laste worden genomen door onze erkende vzw. Dit allemaal op voorwaarde dat wij als erkende vzw de volledige successierechten overnemen en betalen.
Bij de redactie van een duo-legaat zijn volgende vier elementen essentieel:

  • de erflater stelt een testament op (rekening houdend met zijn beschikbaar deel);
  • hierin legateert hij een gedeelte van zijn vermogen aan wettige erfgenamen of derden;
  • vervolgens vermaakt hij een legaat aan vzw Homevil;
  • onder de last voor vzw Homevil de successierechten op de legaten aan de wettige erfgenamen of derden te betalen.

Een groot voordeel bij een duolegaat ligt hem bij het percentage aan belasting voor een vzw (8,8%) en een natuurlijk persoon (tot 65%).
Hoe groot dit verschil voor een natuurlijk persoon, hangt of van de graad van verwantschap en het bedrag van de erfenis.


Voorbeeld 1
Robert R. uit vilvoorde is weduwenaar en heeft geen kinderen. Hij wenst een geldsom van 250.000 euro na te laten aan zijn neef Brad P.
Bij een gewoon legaat laat Robert de volledige som van 250.000 euro na aan Brad. Die betaalt 142.500 euro aan successierechten. Hij houdt dus 107.500 euro over.
Bij een duolegaat wordt aan Brad een som van 150.000 euro gelegateerd, vrij van successierechten en kosten. Daarnaast wordt 100.000 euro gelegateerd aan vzw Homevil, die ook de successierechten en de kosten moet betalen die verbonden zijn aan het legaat ten gunste van Brad. Brad ontvangt 42.500 euro meer dan in het geval van een gewoon legaat. Vzw Homevil betaalt de successierechten op het eigen legaat en op het legaat van Brad, zegge 86.300 euro.
Vzw Homevil houdt uiteindelijk nog 13.700 euro over. Zowel Robert als vzw Homevil hebben dus voordeel bij het duolegaat. Er wordt 56.200 euro aan successierechten bespaard.


Voorbeeld 2
Stel: Robert R. heeft een zoon Keanu R. en een vermogen van 1.000.000 euro.
In het geval van een gewoon legaat zou Keanu 222.000 euro aan successierechten betalen, en
778.000 euro overhouden. Robert zou echter ook een duolegaat kunnen opnemen in zijn
testament, waarbij hij 800.000 euro nalaat aan Keanu en 200.000 euro aan vzw Homevil. Keanu zou dan 800.000 euro krijgen, vrij van successierechten, dus 22.000 euro meer dan in het eerste geval. Vzw Homevil zou 185.600 euro aan successierechten betalen en 14.400 euro overhouden. Dit betekent een besparing van 36.400 euro aan successierechten.
Uw notaris kan u ongetwijfeld verder helpen..

HOMEVIL vzw , Kursaalstraat 10 1800 Vilvoorde , 02 254 89 10