Ronde Tafel

Your mover

Kiwanis

Rotary

Ten dienste van Personen met een verstandelijke of meervoudige beperking.

woonondersteuningluchtfotodagondersteuningRTH

Homevil is vanaf 2017 'vergunde zorgaanbieder'

Fam

Homevil is een 'vergunde zorgaanbieder'. Concreet betekent dit dat de persoon met een handicap nu zelf zijn budget (PVF) in handen heeft en bij onze voorziening zijn hulp kan inkopen. De persoon met een handicap zal meer kunnen onderhandelen over welke ondersteuning hij wenst en wanneer hij dit wenst. Meer informatie vindt u in de folder en op de website van het Vlaams Agendschap voor Personen met een Handicap www.vaph.be.

Schenking Ronde Tafel Grimbergen

champagne

Lees meer.

VAPH - Persoonsvolgende Financiering

Iedereen moet zijn leven zoveel mogelijk zelf kunnen organiseren, ook als je hiervoor ondersteuning nodig hebt. Deze ondersteuning verschilt van persoon tot persoon. Sommigen hebben alleen hulpmiddelen nodig. Hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld aanpassingen aan je wagen om met je handicap toch te kunnen rijden, of aangepaste computersoftware voor blinden en slechtzienden. Anderen rekenen op familie, vrienden of buren of schakelen bepaalde diensten in, zoals thuishulp. En voor nog anderen is gespecialiseerde ondersteuning erg belangrijk. Om voor iedereen de nodige ondersteuning te voorzien, zijn er grote veranderingen nodig. Voorzieningen zullen bijvoorbeeld meer begeleiding en opvang op maat aanbieden. Daarnaast werd de voorbije jaren een nieuw systeem van financiƫle ondersteuning uitgewerkt, dit heet 'Persoonsvolgende Financiering'. In april 2014 werd daartoe met het decreet 'Persoonsvolgende Financiering' de basis gelegd.

Lees meer.

HOMEVIL vzw , Kursaalstraat 10 1800 Vilvoorde , 02 254 89 10