Woon - en dagcentrum
voor personen met een beperking

Ronde Tafel

Your mover

Kiwanis

Rotary

CRZ

Welkom bij Homevil

Namens de Raad van Bestuur van Homevil en alle medewerkers, heet ik u van harte welkom op onze website.

Homevil is een wooncentrum en een dagcentrum voor personen met een verstandelijke beperking. Aan zorgvragers kan dus zowel residentiƫle als ambulante dienstverlening geboden worden.

Homevil is een pluralistische voorziening die zorg op maat biedt ongeacht de levensbeschouwelijke, ideologische of politieke overtuiging van de zorgvrager. Respect in het algemeen, respect voor ieders waarde in het bijzonder en recht op inspraak zijn belangrijke pijlers in de werking.

luchtfoto

Via de links op deze site komt u terecht op een aantal interessante websites die verband houden met de gehandicaptenzorg of de regio waar Homevil actief is.

Heeft u na het doornemen van deze website behoefte aan meer informatie, of heeft u specifieke vragen, aarzel dan niet en contacteer ons.. Ook dat kan via deze website.

Met vriendelijke groeten,

Piet Vroman,

Directeur.

Homevil gaat vanaf januari 2015 FAM

Fam

Voortaan biedt Homevil vzw een Flexibel Aanbod Meerderjarigen. Concreet betekent dit dat de persoon met een handicap, binnen de voorziening, meer mogelijkheden krijgt om vlotter over te schakelen tussen ondersteuning thuis (ambulant en mobiel), overdag (semi-residentieel) en 's nachts (residentieel). Dit heeft ook tot gevolg dat er niet meer ondersteuning dan nodig geboden wordt. Hierdoor kunnen er meer mensen geholpen worden met dezelfde middelen. De persoon met een handicap zal meer kunnen onderhandelen over welke ondersteuning hij wenst en wanneer hij dit wenst.

Schenking Ronde Tafel Grimbergen

champagne

Lees meer.

VAPH - Persoonsvolgende Financiering

Iedereen moet zijn leven zoveel mogelijk zelf kunnen organiseren, ook als je hiervoor ondersteuning nodig hebt. Deze ondersteuning verschilt van persoon tot persoon. Sommigen hebben alleen hulpmiddelen nodig. Hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld aanpassingen aan je wagen om met je handicap toch te kunnen rijden, of aangepaste computersoftware voor blinden en slechtzienden. Anderen rekenen op familie, vrienden of buren of schakelen bepaalde diensten in, zoals thuishulp. En voor nog anderen is gespecialiseerde ondersteuning erg belangrijk. Om voor iedereen de nodige ondersteuning te voorzien, zijn er grote veranderingen nodig. Voorzieningen zullen bijvoorbeeld meer begeleiding en opvang op maat aanbieden. Daarnaast werd de voorbije jaren een nieuw systeem van financiƫle ondersteuning uitgewerkt, dit heet 'Persoonsvolgende Financiering'. In april 2014 werd daartoe met het decreet 'Persoonsvolgende Financiering' de basis gelegd.

Lees meer.

HOMEVIL vzw , Kursaalstraat 10 1800 Vilvoorde , 02 254 89 10